Meer aanbiedingen


Reuk en geur, hoe werkt het!


Sommige zeggen dat onze receptoren in de neus de vorm van moleculen achterhalen. Anderen zeggen dat geur een trilling is, die door onze reukreceptoren worden waargenomen. Wat je "ruikt" zijn ionen, deze reageren met de huis/haartjes van je neus, die daardoor electrische stroompjes opwekken, en naar je hersenen sturen. Het is in theorie niet onmogelijk dat geurwaarneming berust op quantummechanische effecten, en niet op chemische binding aan receptoren.

Maar is het nu al echt duidelijk?

De atomen in een molecuul vibreren met frequenties die in het infraroodgebied liggen.De neus is dus een soort IR-spectrometer. Dus als je een bepaald materiaal op een andere infrarode frequentie zou kunnen laten vibreren, krijgt deze een andere geur.

Of kan dat zomaar niet?

De exacte frequenties zijn afhankelijk van de structuur van een molecuul.
Het IR-spectrum van een stof is afhankelijk van de chemische bindingen die erin zitten.(Het IR-spectrum is een stofeigenschap.) Je kan het spectrum alleen veranderen door bindingen te veranderen. Maar als je de bindingen verandert, dan krijg je ook een andere stof.

De Franse biofysicus Luca Turin. vermoedt dat receptoreiwitten in de neus niet reageren op de vorm van een geurstof, maar op zijn trillingen. Die zouden een ‘tunneleffect’ kunnen stimuleren waarbij elektronen overspringen naar een ander deel van het receptoreiwit. En dat zou weer een signaal naar de hersenen doen gaan.
 
Turins theorie zou onder meer verklaren waarom moleculen, die qua vorm heel sterk op elkaar lijken, in de praktijk toch totaal verschillend kunnen ruiken. Bij dieren is zelfs waargenomen dat ze het verschil konden ruiken tussen identieke moleculen waar verschillende isotopen in voorkwamen. Als het reukvermogen alleen op vorm selecteert, is dat laatste dus niet mogelijk. Maar die isotopen hebben wél verschillende massa’s en veroorzaken dus afwijkende trillingsfrequenties.

Parfumerie.nl koopjeshoek