Meer aanbiedingen


Disclaimer

© Parfumbroker 2009-2010, alle rechten voorbehouden. Alle werken en informatie op dit domein zijn beschermd door het auteursrecht van de Parfumbroker en haar gelinieerde partners. Als gebruiker kunt u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken.

Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

De links op deze website die naar websites van derden leiden, staan niet onder controle van de Parfumbroker. De Parfumbroker is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van deze derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door de Parfumbroker gezien als een service en niet als een vereiste.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van deze website de uiterste zorg is besteed, aanvaardt de Parfumbroker géén aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Neem contact op met de Parfumbroker voor vragen of problemen.